Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 16

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 16