Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 03

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 03