Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 08

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 08