Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 07

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 07