Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 01

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 01