Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 09

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 09