Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 06

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 06