Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 11

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 11