Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 04

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 04