Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 05

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 05