Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 27

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 27