Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 22

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 22