Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 17

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 17