Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 25

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 25