Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 24

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 24