Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 14

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 14