Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 13

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 13