Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 15

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 15