Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 26

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 26