Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 19

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 19