Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 12

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 12