Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 20

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 20