Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 21

Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κλειδωνιά - 21