Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 01

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 01