Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 16

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 16