Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 05

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 05