Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 11

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 11