Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 04

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 04