Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 10

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 10