Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 09

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 09