Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 12

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 12