Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 08

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 08