Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 15

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 15