Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 01

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 01