Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 03

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 03