Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 07

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 07