Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 13

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 13