Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 06

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 06