Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 14

Πέτρινο γεφύρι Παλιογέφυρο - 14