Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη

Ο ναός είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα και ανοιχτή στοά στη βορινή πλευρά. Εσωτερικά ο ναός είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες των ζωγράφων Ιωάννη και Αναστασίου Αναγνώστη, σύμφωνα με τη κτητορική επιγραφή, η οποία βρίσκεται επάνω από τη βορινή θύρα του ναού. Ενδιαφέρουσα είναι η γλυπτή έξεργη διακόσμηση με θέματα ζωικά και φυτικά στο τέμπλο, στον άμβωνα, στα κιονόκρανα, στα πλαίσια των παραστάσεων. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται στα 1806, ενώ η ανοικοδόμηση τοποθετείται στα 1791, σύμφωνα με «μπουγιουρντί» του Αλή Πασά, το οποίο επιτρέπει την ανέγερση νέου ναού στη θέση ενός παλαιότερου. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο έργο του Καπεσοβίτη ζωγράφου Ιωάννη, ακολουθεί τη συνήθη εικονογραφία των ζωγράφων από το Καπέσοβο. Έντονες είναι οι επιδράσεις του δυτικού μπαρόκ τόσο στην απόδοση λεπτομερειών στις εντοίχιες παραστάσεις όσο και στην γλυπτή διακόσμηση.

Εκτύπωση