Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 08

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 08