Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 03

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 03