Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 04

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 04