Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 10

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 10