Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 05

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 05