Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 11

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 11