Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 02

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 02