Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 06

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 06