Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 09

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 09