Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 01

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αρίστη - 01